پرسش و پاسخ

سوالات اعضا

آیا www.Best2Move.com به صاحبان شرکت‌ها اجازهٔ حذف کردن محتوا از مشخصات شرکت خود را میدهد؟
آیا امکان دارد اطلاعاتی‌ که من اضافه کردم را www.Best2Move.com حذف کند؟
آیا برای استفاده کردن از www.Best2Move.com باید عضو بشم؟
آیا محتوایی که بر روی سایت اضافه کردم را میتوانم حذف کنم؟
آیا من از اضافه کردن محتوا به سایت بهره ایی میبرم؟
آیا من میتوانم بدون اینکه عضو باشم مطالبی‌ را به سایت اضافه کنم؟
آیا من میتوانم بررسی‌ هایی را اضافه کنم حتی اگر آن بررسی‌ ها مثبت نباشند؟
آیا من میتوانم حساب‌های عضویت متعدد در www.Best2Move.com داشته باشم؟
آیا من می‌تونم ایمیل و رمز عبور خودم را تغییر بدم؟
آیا وقتی‌ که مهتویات اضافه می‌کنم اطلاعات خودم در سایت قابل مشاهده میشود؟
من یک بررسی‌ را اضافه کردم اما الان ناپدید شده. چه اتفاقی‌ افتاده؟
چرا من فقط میتوانم جزئیات برخی‌ از شرکت‌ها را ویرایش کنم؟
چه نوع محتوا هایی را میتوانم به سایت اضافه کنم؟
چگونه میتوانم حساب خودم را ببندم؟
چگونه میتوانم عضو بشم؟

سوالات صاحبان کسب و کار

آیا برای کنترل کردن مشخصات شرکتم باید هزینه ایی پرداخت کنم؟
آیا برای کنجانده شدن شرکت در www.Best2Move.com باید هزینه ایی پرداخت کنم؟
آیا مراجعین به سایت میتوانند اطلاعات و محتوا به شرکت من اضافه کنند؟
آیا من میتوانم با استفاده از آگهی‌های بنر در www.Best2Move.com تبلیغ کنم؟
آیا من میتوانم شرکت خودم را از www.Best2Move.com حذف کنم؟
آیا من میتوانم مشخصات شرکت خودم را در www.Best2Move.com کنترل کنم؟
آیا من می‌تونم مشخصات بیش از یک شرکت را کنترل کنم؟
آیا من می‌تونم یک بررسی‌، عکس و یا فیلم را از مشخصات شرکتم حذف کنم؟
اگر از فهرست استاندارد برگردم به فهرست رایگان چه اتّفاقی می‌افتد؟
با مشخصات شرکت رایگان خود چه میتوانم بکنم؟
فهرست استاندارد چه می‌باشد و هزینهٔ آن چقدر است؟
من شرکت خود را در www.Best2Move.com پیدا نمیکنم. چه باید بکنم؟
من یک بررسی‌ منفی‌ دریافت کردم. چه باید بکنم؟
چرا تبلیغات در پروفایل شرکت من وجود دارند؟
چرا شرکت من در صفحهٔ اول نتایج جستجو ظاهر نمی‌شود؟
چرا پروفایل‌های مفصلی به صورت رایگان به شرکت‌ها تقدیم می‌کنید؟
چگونه تأیید می‌کنید که شخصی‌ که اقدام می‌کند برای به نام زدن شرکت همان شخص مورد نظر می‌باشد؟
چگونه میتوانم مشخصات شرکتم را به نام بزنم؟
یک نفر محتوای نامناسب به مشخصات شرکت من اضافه کرده است. چه باید بکنم؟

سوالات عمومی

www.Best2Move.com چیست؟
آیا اطلاعات‌ در مورد هر شرکت دقیق می‌باشد؟
آیا برای استفاده از www.Best2Move.com باید هزینه ایی را پرداخت کنم؟
آیا من میتوانم اطلاعات شخصی‌ خودم را ویرایش کنم؟
آیا من میتوانم یک شرکت را اضافه کنم؟
علامت "تأیید شده" چه معنایی دارد؟
فهرست شرکت‌ها و اطلاعات آنها را از کجا میگیرید؟
من در www.Best2Move.com چه کار‌های را میتوانم انجام بدم؟
من متوجه محتوای نامناسب در سایت شدم. چه باید بکنم؟
چرا برخی‌ از شرکت‌ها اطلاعات بیشتری در مشخصات خود دارند؟
چرا بعضی‌ از شرکت‌ها در www.Best2Move.com نمی‌‌باشند؟
چرا جستجوی من نتیجه ای نمی‌‌دهد؟
چرا در حال تایپ کردن جستجو برخی‌ از نتایج ظاهر میشوند؟
چه محتوایی نامناسب حساب میشوند؟

تعریف ما از نامناسب شامل نامحدود به هر مهتوایی که توهین آمیز، زشت و ناپسند، با قصد بد و یا عمدًا نادرست می‌باشد. ما به محض آگاه شدن به وجود محتوی نامناسب آن را حذف می‌کنیم و حق محدود کردن دسترسی‌ به وبسایت به کاربری که آن را اضافه کرده را داریم.