پرسش و پاسخ

سوالات اعضا

آیا www.Best2Move.com به صاحبان شرکت‌ها اجازهٔ حذف کردن محتوا از مشخصات شرکت خود را میدهد؟
آیا امکان دارد اطلاعاتی‌ که من اضافه کردم را www.Best2Move.com حذف کند؟
آیا برای استفاده کردن از www.Best2Move.com باید عضو بشم؟
آیا محتوایی که بر روی سایت اضافه کردم را میتوانم حذف کنم؟
آیا من از اضافه کردن محتوا به سایت بهره ایی میبرم؟
آیا من میتوانم بدون اینکه عضو باشم مطالبی‌ را به سایت اضافه کنم؟
آیا من میتوانم بررسی‌ هایی را اضافه کنم حتی اگر آن بررسی‌ ها مثبت نباشند؟
آیا من میتوانم حساب‌های عضویت متعدد در www.Best2Move.com داشته باشم؟
آیا من می‌تونم ایمیل و رمز عبور خودم را تغییر بدم؟
آیا وقتی‌ که مهتویات اضافه می‌کنم اطلاعات خودم در سایت قابل مشاهده میشود؟
من یک بررسی‌ را اضافه کردم اما الان ناپدید شده. چه اتفاقی‌ افتاده؟
چرا من فقط میتوانم جزئیات برخی‌ از شرکت‌ها را ویرایش کنم؟
چه نوع محتوا هایی را میتوانم به سایت اضافه کنم؟
چگونه میتوانم حساب خودم را ببندم؟
چگونه میتوانم عضو بشم؟

سوالات صاحبان کسب و کار

آیا برای کنترل کردن مشخصات شرکتم باید هزینه ایی پرداخت کنم؟
آیا برای کنجانده شدن شرکت در www.Best2Move.com باید هزینه ایی پرداخت کنم؟
آیا مراجعین به سایت میتوانند اطلاعات و محتوا به شرکت من اضافه کنند؟
آیا من میتوانم با استفاده از آگهی‌های بنر در www.Best2Move.com تبلیغ کنم؟
آیا من میتوانم شرکت خودم را از www.Best2Move.com حذف کنم؟
آیا من میتوانم مشخصات شرکت خودم را در www.Best2Move.com کنترل کنم؟
آیا من می‌تونم مشخصات بیش از یک شرکت را کنترل کنم؟
آیا من می‌تونم یک بررسی‌، عکس و یا فیلم را از مشخصات شرکتم حذف کنم؟
اگر از فهرست استاندارد برگردم به فهرست رایگان چه اتّفاقی می‌افتد؟
با مشخصات شرکت رایگان خود چه میتوانم بکنم؟
فهرست استاندارد چه می‌باشد و هزینهٔ آن چقدر است؟
من شرکت خود را در www.Best2Move.com پیدا نمیکنم. چه باید بکنم؟
من یک بررسی‌ منفی‌ دریافت کردم. چه باید بکنم؟

اول از همه، نگران نباشید! بعضی‌ وقت شرکت ‌ها بررسی‌‌های منفی‌ دریافت میکنند. این کاملا طبیعی و بدون آسیبی برای شرکت شما می‌باشد. مردم کاملا آگاه هستند نمی‌شود که همه هم سلیقه باشند. شما میتوانید نظرات خود را به عنوان صاحب با دیدگاه خود بر روی بررسی‌ منفی‌ اضافه کنید.

چرا تبلیغات در پروفایل شرکت من وجود دارند؟
چرا شرکت من در صفحهٔ اول نتایج جستجو ظاهر نمی‌شود؟
چرا پروفایل‌های مفصلی به صورت رایگان به شرکت‌ها تقدیم می‌کنید؟
چگونه تأیید می‌کنید که شخصی‌ که اقدام می‌کند برای به نام زدن شرکت همان شخص مورد نظر می‌باشد؟
چگونه میتوانم مشخصات شرکتم را به نام بزنم؟
یک نفر محتوای نامناسب به مشخصات شرکت من اضافه کرده است. چه باید بکنم؟